Říj. 22.

Činnost autoškoly v nouzovém stavu

Tak vážení opět je to zde, zase se zavírají autoškoly.

Autoškoly

Na základě „USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1332“ dle článku I bodu 2 písm. d) se od 18.12.2020 zakazují vzdělávací akce jako výuka a výcvik v autoškole, školení pro účely profesní způsobilosti řidičů a další vzdělávací činnosti dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (zákon č. 247/2000 Sb.).

Zkoušky z odborné, profesní způsobilosti a další zkoušky dle zákona č. 247/2000 Sb. jsou povoleny, stejně tak je možné provádět dopravně psychologické vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb.. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu) za dodržení hygienických opatření.

By admin | Posted in Nezařazené | Both comments and trackbacks are currently closed.

$(document).ready(function(){ $("ul.sf-menu").superfish(); });