V čem jsme jiní

  • leták Heda
  • Klademe důraz na teorii, základ bezpečného pohybu na veřejných komunikacích.  Zejména pro uchazeče, kteří dělají svůj řidičský průkaz poprvé. !!!!!
  • Proto organizujeme pravidelné 6-ti týdenní  kurzy, kde se důkladně probere nejen zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale i další předměty, které je nutno znát k osvojení základních návyků spojených s bezpečným provozem na poz.komunikacích.
  • NEOHLUPUJEME zejména „mladé“ absolventy formou „IDV“ (individuální výcvik), kde lze teorii zkrátit až na 1/4 předepsaného rozsahu a uchazeč se pouze bezmozečně drtí Testy. Tato forma je vhodná pro uchazeče, kteří rozšiřují stávající oprávnění  nebo z různých důvodů nemají časový prostor pravidelně navštěvovat teorii.

Co získáte v autoškole nesete si celý život !!!!!

  • Z důvodů dobrého technického vybavení – moderní trenažér a simulátory jsme ideálním zařízením pro výcvik starších uchazečů. Zde získáte návyky nutné k řízení motorových vozidel bez stresu z provozu a za podstatně nížší finanční prostředky, než v opravdovém vozidle.
  • U starších uchzečů se předpokládá vyšší nájezd hodin do zvládnutí požadavků závěrečné zkoušky. Zpravidla platí                                                                   „Kolik let – Tolik hodin jízdy!!!!
  • Běžně úspěšně ukončujeme uchazeče v důchodovém věku.

$(document).ready(function(){ $("ul.sf-menu").superfish(); });